Представники ринку нерухомості України, в особах, які зазначені у Додатку 1 до цього Меморандуму (надалі - Сторони),
маючи зацікавленість в розвитку співробітництва, яке необхідне для успішного розвитку сторін,
відзначаючи існуючі досягнення в співробітництві та взаємний інтерес і наміри створити надійну основу його подальшого розвитку,
бажаючи ефективного співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес, та досягнення вагомих успіхів,
прагнучи довгострокового характеру співробітництва Сторін,
усвідомлюючи важливість та взаємовигідність розвитку і зміцнення співробітництва,

домовились про наступне:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є створення Асоціації коворкінгів та гнучких офісів України (АКУ) як основи для співпраці у розвитку індустрії та її активного зростання, а також обміну інформацією між Сторонами і зміцнення зв'язків.

2. Шляхи реалізації

Керуючись принципами рівності, недискримінації і взаємовигоди, для досягнення мети цього Меморандуму Сторони в межах своєї компетенції і відповідно до законодавства України прагнуть забезпечення таких пунктів:
− вивчення ринку, організації досліджень ринку України, надання доступу до перекладів іноземних досліджень;
− надання доступу до інформації про історії успіху зарубіжних локацій, інформації про тренди;
− встановлення міжнародних відносин, участь у міжнародних подіях, допомога виходу на зарубіжні ринки;
− освітньої діяльності (організація подій, котрі навчають нюансам організації
меморандум
між представниками ринку нерухомості
про створення Асоціації
коворкінгів та гнучких офісів України

− допомоги із налагодженням роботи ком'юніті, забезпечення знайомств із потенційними амбасадорами локації, проведення зустрічей або інших подій спільноти;
− освітлення результатів основних напрямків діяльності асоціації та новин гравців ринку на сайті та соцмережах АКУ, а також забезпечення максимальному поширенню новин ринку у профільних та масових медіа ресурсах;
− допомоги із рекрутингом, знаходження найкращих профільних спеціалістів, їх навчання за запитом;
− підтримки у заповненні локації - знайомства із потенційними клієнтами;
− поради щодо покращення локації, їх безпосереднє виконання та впровадження за запитом;
− сприяння формуванню нормативно-правової бази функціонування ринку коворкінгів та гнучких офісів.
Сторони будуть також взаємодіяти та забезпечувати співпрацю в інших напрямках своєї статутної діяльності.

3. Консультування та обмін інформацією

Сторони регулярно обмінюватимуться інформацією про індустрію та ії новини в Україні та за її межами, братимуть участь в тематичних виставках та конференціях будуть активно приймати участь у діяльності Асоціації та реалізації її цілей.
Якщо одна Сторона вважає, що інформація, що знаходиться в її розпорядженні, становить інтерес для іншої Сторони, вона може надати таку інформацію за власною ініціативою. Сторони консультуються один з одним з метою досягнення домовленостей для більш ефективного виконання даного Меморандуму.

4. Інші умови

Рамки співробітництва в межах обумовленої цим Меморандумом сфери можуть розширюватися за взаємною згодою.
На основі письмової домовленості між Сторонами до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом підписання відповідної додаткової угоди, яка складатиме невід'ємну частину Меморандуму.
Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони визнають за необхідне, конкретних договорів.
Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України та ст. 182 Господарського кодексу України і не покладає на Сторони юридичних обов'язків, щодо укладення у майбутньому основного договору.
Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології

українською мовою у двох автентичних примірниках.
Сторони домовились при виконанні цього Меморандуму не зводити співпрацю до
дотримання лише наявних у ньому умов, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку співпраці.
Цей Меморандум укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. Цей Меморандум не передбачає фінансових зобов'язань між сторонами.

5. Набрання чинності та термін дії

Цей меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Цей Меморандум укладено на невизначений строк - на увесь час, протягом якого Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні спільної діяльності, та діє не менш ніж до 1 грудня 2030 року.

Вчинено у м. Київ 12 березня 2021 р. українською мовою.Сторони, які підтримують діяльність Меморандуму:

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Додаток №1 до

меморандуму
між представниками ринку нерухомості
про створення Асоціації
коворкінгів та гнучких офісів України


Сторони, які підтримують діяльність Меморандуму:

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Ім'я та Прізвище _______________
Назва Компанії ________________
Посада ________________

Додаток №1 до

меморандуму
між представниками ринку нерухомості
про створення Асоціації
коворкінгів та гнучких офісів України
Для електронних підписів: